«Гумісол-плюс» 02 Бобові

«Гумісол-плюс» 02 Бобові -– рідкий препарат гумінової природи, вироблений на основі вермікомпосту, – продукту переробки гною ВРХ червоними каліфорнійськими черв’яками Еisеnia fetida. Комплексний препарат для підвищення врожайності та якості бобових культур.

Спеціально для бобових культур препарат стимульовано оптимальним набором біогенних мікроелементів, які за своєю природою близькі до рослинної клітини, а тому не викликають у рослин відторгнення та є біологічно активними для росту та розвитку. Висока  біодоступність біогенних мікроелементів (понад 90 %) та базові елементи живлення Гумісолу-плюс швидко заповнюють дефіцит мікроелементів та забезпечують повноту живлення рослин.

Серед мікроелементів найбільше значення для бобових мають молібден та кобальт. Винос молібдену зернобобовими значно вищий, ніж злаковими. Молібден входить до складу ферментів, які беруть активну участь у фіксації молекулярного азоту бульбочковими бактеріями.
«Гумісол-плюс» 02 Бобові цілком безпечний при потраплянні на плоди.

СКЛАД
- фізіологічно активні гумінові речовини;
- макро- та мікроелементи в органічно зв’язаній формі;
- комплекс біогенних мікроелементів для бобових культур (Fe, Cu, Zn, Co, Mo, Mn, B);
- фітогормони (ауксини, гібереліни, цитокініни, абсцизова кислота);
- амінокислоти, вітаміни, ферменти;
- агрономічно корисна мікрофлора.

ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВА «ГУМІСОЛ-ПЛЮС» 02 БОБОВІ ДАЄ ЗМОГУ

 • Підвищити якість бобів за показниками:
  - білок,
  - олійність,
  - вміст вітамінів.
 • підвищити врожайність культур на 10-30 %;
 • стимулювати ріст та розвиток рослин;
 • зберегти врожай від посухи;
 • скоротити норми внесення мінеральних добрив на 30 %;
 • при сумісному застосуванні використовувати мінімальну рекомендовану норму ЗЗР;
 • пом’якшити пестицидний стрес рослин;
 • шляхом позакореневого підживлення забезпечити рослини амінокислотами, рістрегулюючими речовинами, комплексом макро- та мікроелементів;
 • покращити збереження продукції під час зберігання;
 • підвищити вологоутримуючі властивості ґрунтів та їхню родючість;  
 • отримати екологічно чисто продукцію без нітратів та зменшити вміст важких металів у ґрунті;
 • зміцнити імунітет рослин.

ДЕТАЛЬНІШЕ  ПРО ТЕ, ЯК ПРАЦЮЄ ДОБРИВО «ГУМІСОЛ-ПЛЮС» 02 БОБОВІ

- підвищує схожість і енергію проростання насіння;  
- стимулює розвиток потужної кореневої системи;
- сприяє нарощуванню вегетативної маси;
- знімає симптоми дефіциту основних елементів живлення;
- запобігає розтріскуванню бобів;
- допомагає ефективно протистояти абіотичним стресам;
- забезпечує рослини готовими амінокислотами, зокрема незамінними, як-от треонін, лізин, метіонін, валін;
- сприяє синтезу ауксину, який запобігає опаданню генеративних органів та зменшенню врожайності;
- зменшує опадання квітів та бутонів, сприяє кращому заплідненню;
- додатково постачає азотфіксуючу мікрофлору;
- створює умови для збільшення білку у плодах шляхом симбіотичної фіксації азоту з повітря;
- сприяє створенню умов для розвитку вологоутримуюючих властивостей ґрунтів впродовж усієї вегетації;  
- діє як антистресант, володіє фунгіцидними властивостями;
- збільшує доступність мінеральних добрив при сумісному застосуванні;
- підвищує інтенсивність дихання рослин;
- збільшує вміст хлорофілу та сприяє покращенню фотосинтезу;
- стимулює діяльність корисної ґрунтової мікрофлори, завдяки якій збільшується рухомість мікроелементів у ґрунті та їхні доступність для рослин;
- володіє протекторними властивостями – зменшуються ризики пошкодження морозом, підвищується здатність протистояти посусі;
- виконує функції адаптогену;
- регулює проростання насіння, формування органів, цвітіння, дозрівання плодів;  
- покращує структуру ґрунті, збільшує його вологоутримуючі властивості;
- є сорбентом токсичних забруднень ґрунтів (пестициди, важкі метали тощо).

Мікроелементи Гумісолу-плюс 02 Бобові поглинаються рослинами та не залишають хімічного баласту у ґрунті.

Молібден сприяє росту коренів, прискоренню розвитку та стимуляції діяльності бульбочкових бактерій, біологічній фіксації азоту з повітря, нормалізації фосфорного та азотного обміну, інтенсифікує синтез хлорофілу.  

Кобальт підвищує інтенсивність засвоєння атмосферного азоту, сприяє розмноженню бульбочкових бактерій.

Розчинність у воді – повна.

Застосовується у відкритому та захищеному ґрунті.

Якщо добриво «Гумісол-плюс» 02 Бобові використовується по вегетації лише один раз, норму внесення необхідно збільшити до 0,75 л/га.

ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

Добрива Гумісол з біогенними елементами вже понад 10 років на ринку. Виробництво повністю автоматизоване та відповідає найвищим стандартам якості.
Якість продукції контролює власна атестована лабораторія Компанії. Проводяться зовнішні випробування та інспекції. Кожна партія перевіряється за хімічними і мікробіологічними показниками, а також шляхом скринінгу на відгук сільськогосподарських культур.

«Гумісол-плюс» 02 Бобові затверджений для використання в органічному сільському господарстві згідно зі стандартом МАОС з органічного виробництва та переробки, що є еквівалентним до регламентів ЄС № 834/2007 та 889/2008.

Застережні заходи:  безпечний для людини та довкілля.

Сумісний з більшістю засобів захисту рослин та добрив.

Гарантійний термін зберігання: 18 місяців за температури від 3 °С  до 25 °С. Не допускається промерзання і контакт з нафтопродуктами.

Тара: пластикові каністри, 10 л.

Мінімальна партія:
від 10 л.