Зміни клімату, виснаження ґрунтів, постійні стреси рослин змушують аграріїв змінювати підходи до ведення сільського господарства та корегувати технології вирощування. Це все стосується внесення добрив.

Зокрема, все частіше аграрії звертають погляди у бік гумінових, які мають певні переваги перед мінеральними. Але при цьому вітчизняні агровиробники більше дивляться на зарубіжну продукцію, за старою звичкою мало довіряючи аналогічній українській. Чому так відбувається та чи є підстави обирати закордонний продукт, якщо поряд є український належної якості?

Досвідом використання гумінових добрив поділився Уве Бьом (Uwe Böhm), директор компанії Agrostim Biotechnologieprodukte GmbH з федеральної землі Саксонія (Німеччина).

«В ЄС на мінеральні добрива поширюються дедалі суворіші обмеження, особливо, що стосується азоту і фосфору. До того ж широке застосування засобів захисту рослин знищує врожай фінансово. Варто більше покладатися на органічні джерела живлення рослин, а за потреби — джерела амонійного азоту пролонгованої дії», — зазначив пан Бьом.

Уве Бьом, директор компанії Agrostim Biotechnologieprodukte GmbH з федеральної землі Саксонія (Німеччина)
Уве Бьом, директор компанії Agrostim Biotechnologieprodukte GmbH з федеральної землі Саксонія (Німеччина)

Він також розповів, що оскільки ґрунти в Європі переважно недостатньо родючі, а більша частина поживних речовин недоступна, у компанії Agrostim було вирішено працювати з добривами Гумісол для покращення росту та розвитку рослин, оскільки Уве Бьом переконаний, що саме Гумісол здатний покращити стимуляцію рослин та сприяти відновленню родючості ґрунту.

Комплексні гумінові добрива

Така думка іноземного фахівця цілком обґрунтована. Гумісол – комплексні гумінові добрива від ТОВ АФ «Гермес» на основі вермікомпосту, які працюють не лише як звичні багатьом гумати. Вони чинять значно ширшу дію, оскільки мають властивості: 

  • стимуляторів росту, оскільки містять природні фітогормони, вітаміни та амінокислоти;
  • біодобрив, завдяки багатому вмісту агрономічно корисної мікрофлори;
  • мікродобрив, позаяк містять не лише макро- та мікроелементи в легкодоступній органічно зв’язаній формі, але також додатково стимульовані мікроелементами із високим ступенем біодоступності для 12 видів культур.

Комплекси гумінові добрива Гумісол застосовують у критичні фази росту та розвитку рослин.

Дослідження в Інституті ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського, з яким компанія співпрацює понад 20 років, засвідчили реальну можливість скорочувати внесення мінеральних добрив без втрат у врожайності. Така органо-адаптивна технологія дає змогу зменшити витрати на агрохімічні засоби на рівні 30 %, що в середньому дорівнює економії близько 1000 грн/га. Це відбувається завдяки заміні традиційного способу внесення добрив на систему комбінованих позакореневих підживлень із використанням гумінових добрив.

Так само і у Німеччині, за словами Уве Бьома, добрива Гумісол використовують для зменшення норм мінерального живлення шляхом позакореневих обробок. 

Застосування Гумісолу та його вплив на рослини

У Німеччині Гумісол застосовують на злакових, кукурудзі, ріпаку, кормових сумішах, травах, орхідеях та квітучих рослинах.

«Ті фермери, що застосовують Гумісол, відзначають помітно кращий розвиток кореневої системи, а також зменшення ураження рослин грибковими захворюваннями, помітно поліпшується якість продукції та стан ґрунту», — додає пан Уве.

Оскільки добрива Гумісол мають багатокомпонентний склад, вони здатні впливати на усі системи рослин. Це забезпечує стабільність дії препаратів у найрізноманітніших умовах через листкові обробки у відповідні фазі росту та розвитку рослин.

Фермери з Європи користуються українськими добривами
Зліва добрива Гуміплюс, справа Контроль

Добрива Гумісол сприяють адаптації рослин за рахунок збільшення енергії клітин — підвищується коефіцієнт використання сонячного випромінювання та зберігається енергія синтезу; відбувається покращення фотосинтезу, активний ріст кореневої системи і нормалізація обміну речовин. 

Активація мікробіоти мікоризи та ризосфери через рослину підвищує доступність поживних елементів ґрунту. Це дає змогу заощадити до 30 % на мінеральних добривах.

Добрива Гумісол захищають культурні рослини від стресової дії засобів захисту, водночас підвищуючи їхню ефективність, що дає змогу застосовувати мінімальні рекомендовані виробником ЗЗР норми.

Гумінові речовини добрив Гумісол як самі по собі, так і разом із мікробіотою, індукують імунну відповідь у рослин. Це підвищує стійкість рослин до патогенів, шкідників та несприятливих факторів довкілля.

Гумікор – потужний стимулятор-коренеутворювач

Застосування стимулятора-коренеутворювача Гумікор під час обробки насіння пом’якшує стресову дію протруйника і разом з тим підвищує енергію проростання та схожість. Це дає змогу отримати дружні та вирівняні сходи у коротші терміни.

Така обробка призводить до збільшення кореневої системи на 20-50 % (за практичними даними), а також до зростання біомаси мікробіоти ризосфери та мікоризи. Для культурних рослин добре розвинена коренева система є визначальним адаптогенним чинником, який допомагає рослинам долати несприятливий вплив середовища без різкого зменшення ростових процесів та суттєвих втрат урожайності.

Результат обробки насіння озимої пшениці добривами Гуміплюс

Пом’якшення стресу рослин

Дія гербіцидів, вплив інших несприятливих факторів, зокрема екстремальних погодних умов поточного року, спричиняє стрес рослин. У першій фазі — тривоги  — проявляються як симптоми пошкодження, так і захисні реакції. У другій фазі — адаптації — рослина або адаптується до несприятливих умов, або пошкодження посилюється і стрес переходить у третю фазу —  фазу виснаження.

Гумісол 01 Зернові допоможе подолати стрес рослини

Наприклад, на соняшнику, стрес припадає на одну з критичних фаз розвитку  —  4-5 листків. У цей період формується кошик і кількість квіток, найважливіші елементи врожайності.

Пом’якшують та знімають пестицидний стрес соняшника позакореневі обробки препаратом Гумісол-плюс 04 Олійні, який зазвичай додають у бакову суміш з гербіцидами.

Як і інші добрива серії Гумісол з біогенними елементами, цей препарат містить гумати, фульвокислоти, амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, макро- та мікроелементи в органічно зв’язаній формі, агрономічно корисну мікрофлору. 

У складі Гумісол-плюс 04 Олійні також є бор, який добре засвоюється рослинами. Бор покращує якість і кількість урожаю та підсилює ріст надземної частини рослин. Бор загалом сприяє формуванню репродуктивних органів та запобігає деформації та пригніченню росту молодого листя через відмирання тканин після обробки післясходовими гербіцидами.

Гумісол 04 Олійні допоможе подолати стрес рослини

Амінокислоти Гумісолу діють як швидка допомога на початку процесу зниження синтезу амінокислот у рослинах. Це також стимулює процеси поділу клітин, запобігає старінню та дає рослинам змогу швидше протидіяти  фітотоксичній дії гербіцидів.

Гумінові препарати АФ «Гермес», які додають до бакових сумішей, починають діяти вже на 1-й стадії стресу.

Гумісол 03 Кукурудза допоможе подолати стрес рослини

Вибір є

Залишатися прихильником виключно традиційних технологій чи переходити на вигідніші економічні схеми, які забезпечують вищу рентабельність агробізнесу, сприятимуть відновленню ґрунтів, покращенню якості вирощуваної продукції та підвищенню врожайності, – вибір за вами.