Ще досі деякі аграрії мають сумніви щодо доцільності листкового підживлення сільськогосподарських культур. Головний аргумент тих, хто не вірить у листкові підживлення, притримуючись начебто традиційного підходу, звучить так: через поверхню листя ніщо не може проникнути всередину рослини. Але насправді це не так.

Відповідь тим, хто не вірить у підживлення по листку

Чи вірите ви власним очам, коли бачите загибель бур’янів, а разом з тим пригнічення культурних рослин після обробок гербіцидами по листку? Та чи можливо припустити, що через невіру ви не обробляєте бур’яни гербіцидами по листку?

Науково доведено, що речовини гербіцидів після обробок знаходять по всій рослині та у її коренях. Як же вони туди потрапляють?

Ті, хто говорять, що рослина отримує все потрібне через коріння, мають рацію, але за низьких або високих температур функція кореневої системи майже припиняється. Тож у цих умовах також проводять листкові підживлення, щоб підтримати процеси фотосинтезу у листі.

Стисло про фізіологію рослини

На поверхні листка є захисний шар епідермісу – кутикула, яка складається з кутикулярних мембран. Уся поверхня листка – це велика кутикулярна мембрана. В епідермісі є продихи, через які відбувається газообмін та транспірація, тобто процес випаровування води з поверхні рослин, (через продихи та кутикулу). Розмір продихів вимірюється у мікронах. Один мікрон – це 10-6 метра.

Спеціальні клітини відкривають та закривають продихи. Встановлено, що на відкривання клітин і продихів впливають катіони калію, амонію та четвертинний азот амінів й амідів. Використання цих речовин у листковому підживленні сприяє проникненню елементів живлення через кутикулу.

Позакореневе живлення

Наприклад, так потрапляє у рослини компонент гербіциду 2,4-Д. І так само – шляхом дифузії через мембрану кутикули – проникають у листя деякі види органічних речовин. Застосування поверхнево-активних речовин дає змогу підвищити швидкість дифузії у 10 разів. Гумінові речовини теж мають властивості поверхнево-активних та можуть проникати у листя.

Ще одним шляхом потрапляння різних речовин у рослини є трихоми, які є епідермальними виростами (волосками) різних типів.

Гумати для живлення по листку

На ринку широко представлені гумати різного походження. Проте вермікомпост, продукт переробки гною великої рогатої худоби червоними каліфорнійськими черв’яками, є найбагатшою за складом сировиною для їх виробництва.

Гуміплюс – відомі комплексні гумінові добрива на основі вермікомпосту, які застосовують для листкових обробок, зберігають багатство цієї сировини, зокрема корисну мікрофлору, а ще фітогормони, вітаміни, амінокислоти, макро- та мікроелементи.

Вони також містять іони калію, амонію, амінні групи, що сприяють відкриванню продихів та проникнення елементів живлення через них у листя.

Ці добрива мають властивості:

  • стимуляторів росту (природні фітогормони, вітаміни та амінокислоти у складі);
  • біодобрив (багатий вміст агрономічно корисної мікрофлори);
  • мікродобрив (додатково стимульовані мікроелементами із високим ступенем біодоступності для 12 видів культур, як-от зернові, бобові, кукурудза, олійні тощо).

Мікроелементи у добривах Гумісол знаходяться у формі ідентичній природним компонентам рослин та за розмірами сягають наночасток (10-9 м). Це гарантує їхнє повне поглинання рослинними клітинами, не викликає ефекту відторгнення та не залишає баласту в ґрунті.

Додаткова вигода листкових обробок

Властивості препаратів Агрофірми “Гермес” дають змогу збалансувати фізіологічні процеси у рослинах, допомагають сформувати потужну кореневу систему, переносити морози та посуху, активізують процеси азотфіксації та фосформобілізації.

Дослідження в Інституті ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського засвідчили можливості органо-адаптивної технології, завдяки якій можна зменшити витрати на агрохімічні засоби на рівні 30 % через заміну традиційного способу внесення добрив на комбіновані листкові підживлення гуміновими добривами Гуміплюс.

Дія гербіцидів та інших несприятливих факторів призводить до стресу рослин. У першій фазі – тривоги – проявляються як симптоми пошкодження, так і захисні реакції. У другій фазі – адаптації – рослина або адаптується до несприятливих умов, або пошкодження посилюється і стрес переходить у третю фазу – виснаження.

Листкова обробка у баковій суміші із гербіцидом або за кілька днів після його внесення, пом’якшує стрес та допомагає рослинам швидше відновитися. За відгуками користувачів добрив Гуміплюс у деяких випадках рослини навіть не припиняють вегетацію.

Ефективність та зиск

Врожайність

Користь листкових підживлень добривами Гуміплюс – беззаперечний факт. Наука та успішний досвід українських аграріїв довели – отримувати понад 2000 грн/га додаткового прибутку за помірних витрат на добрива Гуміплюс цілком реально.