Коли є проблема…

Найбільш вразливим до бур’янів соняшник є у фазі ВВСН 05-16 (поява сходів — 2-3 пари справжніх листків), коли закладається максимальний можливий урожай соняшнику та розкривається генетичний потенціал гібридів. 

Найчастіше фермери сіють 3 види соняшнику: класичний, та гібриди стійкі до імідазолінів та  трибенурон-метилу

Діючі речовини гербіцидів на основі імідазолінів та  трибенурон-метилу діють як інгібітори ензима ацетолактатсинтетази (ALS). Ензим ALS є каталізатором перших ступеней біосинтезу ланцюжка амінокислот: валіна, лейцина та ізолейцина, що входять до складу білків, які забезпечують  ріст клітин рослин. Інгібування  цього ензиму приводить до  значного зниження синтезу амінокислот та білків. Також спостерігається гальмування процесу поділу і росту клітин, знижується утворення АТФ – джерела енергії, а, значить, виникає дефіцит енергетичного ресурсу, потреба в якому в цей період значно зростає. 

Дія гербіциду, як і будь-якого  несприятливого фактору на рослину, викликає у неї стрес.  У першій фазі – тривоги – проявляються як симптоми пошкодження, так і захисні реакції. У другій фазі – адаптації – рослина або адаптується до несприятливих умов, або пошкодження посилюється і стрес переходить в третю фазу – фазу виснаження.

Стрес припадає на одну з критичних фаз розвитку соняшнику – 4-5 листків, коли формується кошик і кількість квіток, тобто найважливіші елементи врожайності. Як цьому зарадити?

Має бути рішення і воно є!

Гумісол для олійних культур

Пестицидний стрес соняшнику допомагають зняти позакореневі обробки препаратом Гумісол-плюс 04 Олійні, який додається у бакову суміш з гербіцидами. Гумісол-плюс 04 Олійні виробляють на основі вермікомпосту. Препарат містить гумати, фульвокислоти, амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, макро- та мікроелементи в органічно зв’язаній формі, агрономічно корисну мікрофлору.

Гумісол-плюс 04 Олійні також стимульовано мікроелементами із високим ступенем біодоступності, зокрема органічним бором, який добре засвоюється рослинами. Бор покращує якість та кількість урожаю та підсилює ріст надземної частини рослин. Бор загалом сприяє формуванню репродуктивних органів та запобігає деформації та пригніченню росту молодого листя через відмирання тканин після обробки післясходовими гербіцидами.

Амінокислоти Гумісолу діють як швидка допомога на фоні початку процесу зниження синтезу амінокислот у рослинах. Це також стимулює процеси поділу клітин, запобігає процесу старіння та дає рослинам змогу швидше протидіяти  фітотоксичній дії гербіцидів.

Корисна мікробіота Гумісолу допомагає ендогенній мікробіоті надземної частини та мікробіоті кореневої системи.

Гумінові препарати АФ «Гермес», які додають до бакових сумішей, починають діяти вже на 1-й стадії стресу.

Гумати Гумісолу є стимуляторами-адаптогенами рослин. Вони стимулюють рослини та допомагають їм швидше адаптуватися та запобігають сильному пошкодженню. Гумати також стають постачальниками енергії в клітини та генетичний апарат завдяки як підвищенню коефіцієнту поглинання сонячних променів біоактивного ультрафіолетового діапазону, так і через економію енергії клітин на синтез складних органічних речовин. Гумати Гумісолу нормалізують обмін речовин та стимулюють розвиток коріння та мікробіоти ризосфери і мікоризи та підвищують імунітет рослини шляхом індукції імунного відклика.

Відгук користувача:

Віктор Анатолійович Дудар, агроном ФГ «Соболя»

            «Гумісол дає змогу вирішити одразу кілька задач. З одного боку підсилює дію ЗЗР, а з іншого – допомагає рослинам подолати хімічний стрес та продовжити нормальну вегетацію. Зовнішні признаки цього стресу бачить кожен агроном  – жовте листя. пригнічення, хімічні опіки, зупинка росту до 10 днів. А Гумісол швидко відновлює рослини, колір листка стає насиченим, здоровим».