Проблеми весняного живлення озимих та вплив гумінових препаратів

Щороку українські аграрії, чекаючи на посівну озимих, покладають великі надії на сприятливі погодні умови. Восени 2020-го у більшості регіонів вдалося вчасно провести осінню посівну компанію та в оптимальні строки отримати сходи, тому рослини увійшли в зиму у гарному стані. Втім на Півдні та Сході України через відчутний брак ґрунтової вологи сходи аграрії отримали лише у першій декаді листопада.

Оскільки озима пшениця — основна продовольча культура, займає перше місце в Україні за площами посівів, саме про проблеми її живлення у прийдешній весняний період та оптимальні шляхи їх вирішення детальніше ознайомимось далі.

Мінеральне живлення ранньої весні та його ризики

Догляд за посівами озимини у ранньовесняний період має базуватись на врахуванні стану рослин, який значною мірою залежить від строків відновлення вегетації та погодних умов у цей період. Наприклад, ефективність азотних добрив залежить від рівня забезпечення ґрунту поживними речовинами, попередника та особливостей вирощуваного сорту.

Якщо рослини зимували у фазах розвитку, коли кущення не розпочалося, тоді посилене азотне живлення навесні може навіть знизити врожай, оскільки азот гальмує ріст коренів і зумовлює певну депресію початкового росту рослин.

Вплив надмірного азотного живлення на розвиток вегетативної маси та кореневої системи озимих зернових

Підвищені дози азотних добрив у цей період сприяють формуванню структури тканин, що накопичує багато води, а коренева система розвивається переважно у верхньому шарі ґрунту. Це зменшує стійкість рослин до несприятливих посушливих умов, адже через транспірацію ця волога втрачається. Це також призводить до так званого «розриву», коли корені не встигають наздогнати вологу на більшій глибині.

Фосфор та калій у збалансованих кількостях можуть значно зменшити негативний вплив надмірного азотного живлення. Проте існує певний температурний бар’єр, що не дає кореневій системі рослин змогу засвоювати ці елементи з ґрунту. За низької температури підвищується в’язкість ґрунтового розчину і знижується вбирання фосфору кореневою системою. Та все ж залишається можливість компенсувати його нестачу через позакореневе підживлення.

Ефективність позакореневого живлення                     

Для позакореневих підживлень слід застосовувати комплексні гумінові добрива, як-от, Гумісол-прима

«Ключове слово тут саме «комплексні», адже аграрій отримує природньо збалансовані препарати  на основі комплексу біоактивних гумінових речовин, які до того ж містять амінокислоти, фітогормони, природні антибіотики, агрономічно корисну мікрофлору  та додатковий набір важливих мікроелементів, що підібрані під  конкретну культуру», — зауважив Віктор Козлов, агроном ТОВ «Агрофірма «Гермес».

Віктор Козлов, агроном ТОВ «Агрофірма «Гермес»
Віктор Козлов, агроном ТОВ «Агрофірма «Гермес»

Гумісол-прима — це гумат калію, вироблений на основі унікальної сировини — вермікомпосту. Багато років це добриво знайоме українським аграріям та чудово зарекомендувало себе у випробуваннях на різних культурах. 

«Унікальність та переваги вермікомпосту полягають насамперед у природному походженні цієї сировини. Це продукт переробки червоними каліфорнійськими черв’яками та мікробіотою органічних відходів (гною худоби та рослинних решток). В процесі біохімічної трансформації сировина збагачується величезною кількістю біоактивних органічних речовин — фітогормонами, амінокислотами, ферментами, антибіотиками, які є продуктом життєдіяльності мікробіоти. Підвищується вміст природних  гумінових речовин та легкодоступних для рослин форм азоту, фосфору і калію, а також усіх важливих мікроелементів», — додав Віктор Козлов.

Процес гуміфікації відбувається там так само, як і у природі, тож рослинам усі речовини з вермікомпосту близькі та засвоюються ними на 100 %. Гумати, що виробляються з торфу чи леонардиту, також природні, проте за час їхнього утворення вони втрачають ці додаткові компоненти та зрештою в них залишаються лише гумінові речовини.

Наведемо декілька результатів дослідів, які отримано завдяки використанню Гумісолу-прима:

Ефективність застосування добрив Гумісол-прима

Як бачимо, Гумісол-прима дуже добре проявляє себе на різноманітних культурах, зокрема й на озимій пшениці.       

Хоча навесні рослини озимої пшениці зазвичай найбільше потребують азоту, їм також може бракувати фосфору, адже за температури нижче +10 °C, він знаходиться у недоступній для коріння формі.

Оновлений Гумісол-прима містить ортофосфатну форму, що здатна проникати у рослини через листкову поверхню. Також препарат додатково збагачений фосфором, азотом та калієм у легкодоступній активній формі та має антистресові, імуностимулюючі та фунгіцидні властивості. Збалансований склад добрива Гумісол-прима дає змогу пом’якшити дефіцит фосфору

Гумісол-прима ідеально забезпечує рослини збалансованим живленням саме у весняний період. Природні компоненти препарату, його біологічна складова, амінокислоти та фітогормони, а також мікроелементи, вітаміни та ферменти, якими це добриво завдячує вермікомпосту,  створюють комплекс факторів, які здатні забезпечити потужний ріст кореневої системи.

Амонійна (четвертинна) форма азоту у Гумісолі-прима сприяє відкриванню продихів листя, що покращує проникнення фосфору через листкову поверхню та сприяє кращому засвоєнню цього макроелементу.

Фосфор, що потрапив у рослину через листя разом із азотом і гуміновими речовинами, дає поштовх для розвитку міцної кореневої системи.

«Після відновлення весняної вегетації дуже важливо створити сприятливі умови живлення для озимих культур. Зазвичай рано навесні або навіть узимку практикуються азотні підживлення по мерзлоталому ґрунту врозкид, а вже дещо пізніше —  під корінь. Однак фосфор, як правило, вносять ще з осені, але за низьких температур рослини нездатні засвоювати його з ґрунту. Недоліком фосфору в ґрунті є його мала рухомість та недостатня доступність. Тому навіть при доброму забезпеченні ґрунту фосфором доступною для рослин залишається лише невеличка його частина. Внесення азоту спонукає рослини до активного нарощування вегетативної маси, проте водночас ріст коренів призупиняється, адже саме для їхнього росту і потрібен доступний фосфор», — підкреслив агроном ТОВ «Агрофірма «Гермес».

Проростання пшениці
Проростання пшениці

Стимуляція рослини гуматами та поживними елементами поліпшує біохімічні процеси, сприяє збільшенню продуктів метаболізму, які рослина постачає в кореневу систему і далі у прикореневу зону ґрунту. Це забезпечує елементами живлення ґрунтову мікрофлору та прискорює формування ризосфери, а у подальшому і мікоризи рослин. Мікрофлора ризосфери та мікоризи містить азотфіксуючі та фосфатмобілізуючі мікроорганізми, які забезпечують доступність  азоту та фосфору із ґрунту. Ризосфера та мікориза сприяють постачанню елементів живлення та вологи в рослину. Крім того активне розмноження корисної ґрунтової мікрофлори прикореневої зони призводить до її антагонізму відносно патогенних мікроорганізмів, які викликають кореневі гнилі.

Приклад ефективності Гумісолу-прима — успіх на осінньому кущенні  та інші результати з добривами Гуміплюс

Олексіївка — відомий та популярний сорт озимої пшениці, заявником якого є Донецький інститут агропромислового виробництва УААН. Тож очікувано, що саме у Донецькому степу, на просторих ланах Великоновосілківського району, восени 2020-го відбулося виробниче випробування Гумісолу-прима, збагаченого макроелементами.

Листкову обробку Гумісолом-прима у нормі 1,0 л/га було проведено у фазі 3-4 листків та одного стебла. На контрольній ділянці добрива не застосовувались.

Обстеження посівів  показало, що рослини, оброблені Гумісолом-прима, значно випереджали інші у розвитку. Їхня висота складала 25-27 см проти 17-20 см на контролі. Довжина кореневої системи оброблених рослин була на 4-6 см довше, ніж у необроблених рослин.

«Використання Гумісолу-прима (збагаченого NPK) є доцільним не лише восени за умови, коли рослини мають принаймні 3-4 листки, але й безумовно  – рано навесні. Тож зважаючи на те, що весна вже не за горами, зверніть увагу на це гумінове добриво та введіть його у свою схему вирощування спочатку озимих, а далі і ярих культур. Звісно, якщо результат для вас важливий», — зазначив Віктор Козлов.

На кінцевий результат вплинути можуть чимало факторів. Це й ґрунтово-кліматичні умови, попередники, система живлення, строки і час внесення тощо. Застосування гумінових добрив Гуміплюс призводить до підвищення врожайності та покращення якості культур. Посилюється стійкість рослин до різноманітних несприятливих факторів. Результати вегетаційних та польових дослідів показали, що гумати у нормальних умовах стимулюють, а у екстремальних – нормалізують ріст та розвиток рослин.

Наприклад, за результатами виробничих випробувань 2019-2020 рр. у Донецькій області прибавка від обробки насіння склала 1,8 ц/га, а за обробки насіння та однієї позакореневої обробки в кінці кущення, також на Донеччині, врожайність зросла вже на 3,7 ц/га порівняно із контролем.

«Позакореневі обробки у фазі початку виходу у трубку, проведені у двох господарствах Харківської області та в одному господарстві Дніпропетровської, дали приблизно однаковий ефект — у межах 2,5-2,8 ц/га прибавки. Натомість ще в одному господарстві Дніпропетровської області обробка насіння,  а далі —  позакореневі підживлення на початку кущення восени та весною, в кінці кущення, принесли господарству додаткові 4,52 ц/га», — додав пан Віктор.

Навіть лише одна обробка насіння препаратом із серії Гуміплюс за результатами досліду у Кіровоградській області виявилась достатньо ефективною – прибавка врожайності склала 7,17 ц/га.

Вирішення питань живлення рослин, висока якість, прийнятна ціна та ефективність впевнено свідчать на користь добрив Гуміплюс.

Особливості застосування гумінових препаратів. Норми, терміни, кратність обробок

Особливість застосування гумінових препаратів Гуміплюс полягає в тому, що аграрію пропонується єдина гумінова технологія від посіву до жнив:

  • допосівне внесення в ґрунт або поверхнева обробка ґрунту;
  • обробка насіння;
  • обробка вегетуючих рослин у різні фази розвитку;
  • обробка рослинних залишків для прискореного розкладання.

Але багато хто не ставиться достатньо серйозно до цього питання, а дарма.Так само як і інші технологічні прийоми, підживлення гуміновими добривам вимагає певного регламенту. Треба дотримуватись температурного режиму, слідкувати за кислотністю та жорсткістю води, перевіряти гумінові препарати на сумісність з пестицидами у баковій суміші тощо.

«Для препаратів Гуміплюс оптимальні робочі температури — від 5 до 25 ℃. Працювати ними потрібно у безвітряну хмарну погоду, швидкість вітру не має перевищувати 3-5 м/с, а вологість повітря — бути не меншою за 50 %. Тож найкраще проводити обробки ввечері та вночі до випадіння роси», — підсумував Віктор Козлов.

Температура води для робочого розчину має бути не менше 13 ℃. Препарати Гуміплюс сумісні з більшістю пестицидів, які дозволені в Україні. Але якщо застосовуються бакові суміші, слід провести тестове змішування компонентів у тарі невеликого об’єму. Придатною до використання вважається бакова суміш без згустків та видимого осаду. 

Науковими та виробничими дослідами встановлено оптимальні норми застосування гумінових препаратів, які відповідають 1 л/га для Гумісолу-прима та 0,5 л/га для серії препаратів Гумісол-плюс. Кількість робочого розчину становить 250 л/га. Проте у разі використання води підвищеної жорсткості норму внесення добрив Гуміплюс треба збільшити на 30 %.

«Обробки слід проводити у критичні фази розвитку рослин, коли ті особливо гостро потребують додаткового живлення, стимуляції або ж захисту від стресів. Ефективне поглинання поживних елементів та активне нарощування біомаси посівами зернових культур починається з появою третього листка і триває до завершення молочної стиглості. Для максимальної реалізації генетичного потенціалу продуктивності посіви у цей період не мають відчувати дефіциту елементів живлення та вологи», — додав пан Віктор.

Посіви пшениці

Позакореневі підживлення на початку кущення або ж після відновлення весняної вегетації забезпечують рослини енергією та поживними компонентами для розвитку кореневої системи та бічних пагонів, тобто допомагають нарощувати вегетативну масу. А оскільки під час активної вегетації втрачається морозостійкість рослин, обприскування в цей період допомагає подолати абіотичні стреси, зокрема весняні приморозки. 

Обробки у кінці кущення та до початку виходу у трубку працюють на продуктивність як основного стебла, так і стебел другого порядку. У цей період відбуваються витягування і сегментація конуса наростання, триває закладка стрижня колоса та колосків у ньому.

«Внесення гумінових препаратів, як-от Гумісол-прима, у фазі початку виходу в трубку перешкоджає відмиранню вже сформованих продуктивних стебел і позитивно впливає на індивідуальну продуктивність рослин, адже з початком виходу у трубку відбувається закладка квіток у колосках та активне збільшення колоса у розмірі. Обробка по листку у цей період стимулює збільшення площі прапорцевого та підпрапорцевого листків, покращуючи їхню фотосинтетичну активність», — зазначив агроном компанії.

Підвищити врожайність, а разом з нею і якісні показники можна у фазу колосіння, коли всі органи суцвіття та квіток уже сформовані та формується остаточна кількість продуктивних стебел з урахуванням підгонів і колосків у розрахунку на рослину. Це час якісного позакореневого підживлення у комплексі з амідним азотом, яке за умов достатнього зволоження покращує натуру зерна та підвищує вміст білків — важливий показник якості зерна. Доза азоту вираховується індивідуально.

Економічна вигода застосування комплексних гумінових препаратів

З огляду на відносно невелику вартість препаратів Гуміплюс та користь, яку  можна отримати завдяки їх застосуванню, цілком справедливо буде стверджувати про економічну обґрунтованість цих агротехнічних заходів. Слід також відзначити, що ці обробки зазвичай поєднують з плановим застосуванням пестицидів, тож гумінові добрива не потребують окремих витрат на внесення.

Спираючись на дослідження в Інституті ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського, можна сміливо казати про можливість економії припосівних мінеральних добрив на 30 %. Так при 100 % фоновому живленні NPK було отримано таку ж врожайність, як і при застосуванні 70 % NPK з додаванням до технології препаратів АФ Гермес, а саме для обробки насіння та двох позакореневих обробок добривами Гуміплюс. За такої технології розумне використання мінеральних добрив та гуматів не лише зменшить витрати, але й сприятиме підвищенню прибутків.