З чого і як виробляють гумінові добрива?

Сьогодні в Україні дуже багато гумінових препаратів, джерело гуматів у яких зазвичай буре вугілля, торфи, сапропелі тощо. Та й взагалі існує багато видів гуматвмісної сировини, а препарати для сільського господарства виробляють навіть із пташиного пір’я.

А яка сировина для гумінових добрив найкраща?

Це вермікомпост, тобто продукт переробки гною великої рогатої худоби (ВРХ) вермікультурою червоного каліфорнійського черв’яка Eisenia fetida.

Як виробляють вермікомпост?

Гній ВРХ, підготовлений шляхом термофільного компостування, формують у бурти, де за кілька місяців природного процесу вермікомпостування червоні каліфорнійські черв’яки Eisenia fetida перетворюють його на верміпомпост, тобто біогумус, надзвичайно цінну та пластичну сировину.

Чим вермікомпост кращий за інші види сировини, наприклад, вугілля чи торф?

На відміну від гумінових речовин із викопних джерел, як-от вугілля, торф, гумінові речовини вермікомпосту можна віднести до молодих або новостворених. Мікроорганізми шлунково-кишкового тракту (ШКТ) великої рогатої худоби та кишківнику черв’яка багато у чому ідентичні мікроорганізмам ґрунту.

Гумінові речовини вермікомпосту утворюються понад двома сотнями видів мікроорганізмів кишківнику червоного каліфорнійського черв’яка у результаті біохімічної переробки гною ВРХ, який містить мікроорганізми шлунково-кишкового тракту (ШКТ) та частково готові гумінові речовини гною та рослинних решток.

Гумінові речовини гною мають вищий вміст білкових та полісахаридних складових, менший вміст кислих функціональних груп і нижчий ступінь гуміфікації, ніж гумінові речовини ґрунтів. Це також один з чинників ефективності вермікомпосту як сировини для виробництва гумінових добрив.  

Які добрива на основі вермікомпосту можна порадити українським аграріям?

Це комплексні гумінові добрива Гумисол від ТОВ «Агрофірма «Гермес», провідного виробника гумінових добрив ще з 1995-го року. 

Саме із вермікомпосту за власною know-how технологією Компанія виробляє гумінові добрива Гумісол із подальшою збагаченням їх біогенними мікроелементами (Fe, Cu, Zn, Co, Mo, Mn, B). До їхнього складу також входять:

– фітогормони (ауксини, гібереліни, цитокініни, абсцизова кислота);

– амінокислоти, вітаміни, ферменти;

– агрономічно корисна мікрофлора

Як працюють ці добрива?

Завдячуючи зокрема вермікомпосту, добрива Гумісол мають багатокомпонентний склад, а тому здатні впливати на усі системи рослин, що забезпечує їм стабільну дію у найрізноманітніших умовах.

Добрива Гумісол сприяють адаптації рослин за рахунок збільшення енергії клітин – підвищується коефіцієнт використання сонячного випромінювання та зберігається енергія синтезу; покращення фотосинтезу, росту кореневої системи і нормалізації обміну речовин.

Завдяки Гумісолу відбувається збільшення кореневої системи на 30-50 %, що призводить до зростання біомаси мікробіоти ризосфери та мікоризи. Для культурних рослин добре розвинена коренева система є визначальним чинником, який допомагає переносити несприятливий вплив середовища без різкого зменшення ростових процесів та суттєвих втрат урожайності.

Активація мікробіоти ризосфери через рослину, а саме через позакореневі обробки добривами Гумісол, підвищує доступність поживних елементів ґрунту. Це дає змогу заощадити до 30 % на мінеральних добривах.

Ці гумінові добрива також захищають культурні рослини від дії засобів захисту, водночас підвищуючи їхню ефективність. Це в свою чергу дає використовувати мінімальні рекомендовані норми ЗЗР. 

Їхні гумінові речовини як самі по собі, так і разом із мікробіотою, індукують імунну відповідь у рослин. Це підвищує стійкість рослин до патогенів, шкідників та несприятливих факторів довкілля.   

Яка користь від застосування цих добрив?

Добрива Гумісол дають змогу:

– підвищити врожайність при дефіциті добрив, покращити якість та екологічність продукції при традиційному землеробстві із застосуванням мінеральних добрив та ЗЗР, – вміст нітратів, важких металів, радіонуклідів та залишки пестицидів нижче ГДК;

– оптимізувати традиційне сільськогосподарське виробництво за рахунок зменшення витрат на мінеральні добрива та ЗЗР;

– відновити, зберегти і підвищити родючість ґрунтів за рахунок накопичення органічної речовини і гумусу в ширших (глибших) шарах. Збільшення органічної речовини, гумусу і ґрунтової мікробіоти дає змогу покращити вологонакопичення та вологоутримання ґрунтів;

– отримувати стабільні врожаї в органічному землеробстві; 

– отримувати врожаї у найкритичніших умовах;

– покращити екологію.

І наостанок…

Головний механізм дії компонентів Гумісолу – стимуляція рослин та мікроорганізмів, яка сприяє значному підвищенню доступності поживних елементів ґрунту. Гумісол наче місток між двома берегами – рослиною та поживними елементами, яким вони у рослину прямують.  Допоможіть своїм рослинам та водночас подбайте про ґрунт – використовуйте добрива Гумісол.