Агрофірма «Гермес» вітає усіх причетних із Днем Фермера та оголошує акцію до цього свята.

Придбайте 50 л будь-якого добрива серії Гумісол-плюс та отримайте 10 л Гумікору для стерні у подарунок.

Гумікор для стерні – гумінова суспензія на основі вермікомпосту, яка виконує функції деструктора стерні та поліпшувача ґрунту.

Акція триває з 19.06.2021. до 19.07.2021.

Офіційні правила й умови Акції

1. Організатор Акції

1.1. Організатором Акції є ТОВ «Агрофірма «Гермес», Україна, 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 10.

2. Строки та місце проведення Акції

2.1. Акція проходить з 19-го червня по 19-е липня (включно) на всій території України, крім тимчасово окупованих територій відповідно до Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII та Закону України від 18.01.2018 № 2268-VIII, ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (території проведення ООС) та території, що не контролюється українською владою.

3. Продукт/товар

3.1. Акція розповсюджується на всі добрива Гумісол-плюс для 12 (дванадцяти) видів культур.

4. Інформаційна підтримка

4.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється Організатором Акції шляхом розміщення Правил Акції на офіційному сайті компанії https://humi-plus.com.

4.2. У разі появи додаткових або нових умов проведення рекламної Акції або інших змін, Організатор Акції публікує додаткові зміни та нові умови проведення Акції на офіційному сайті https://humi-plus.com.

4.3. Більш пізня редакція цих Правил матиме пріоритетну силу. У разі припинення дії рекламної Акції, Організатор Акції розміщує відповідне повідомлення на своєму офіційному сайті https://humi-plus.com.

5. Умови участі в Акції

5.1. Для отримання 10 л Гумікору для стерні у подарунок потрібно протягом періоду, який зазначено у п. 2.1., придбати будь-яке з добрив Гумісол-плюс в об’ємі від 50-ти літрів безпосередньо у компанії-виробника ТОВ «Агрофірма «Гермес» до 19-го липня включно.

5.2. Приз не може бути обмінено на грошовий еквівалент його вартості.

5.3. Учасники акції не мають права на повернення грошових сум, які були перераховані  ТОВ «Агрофірма «Гермес».  

5.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил або будь-яких спірних питань остаточне рішення приймається Організатором Акції – компанією ТОВ «Агрофірма «Гермес».

6. Подарунки

6.1. Організатор Акції дарує Учасникам Акції 10 л препарату Гумікор для стерні у подарунок.

7. Інші умови

7.1. Беручи участь у Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою добровільну згоду на використання наданої інформації Організатором Акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (зокрема. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю, надісланих Учасником матеріалів або інших матеріалів/інформації про нього з рекламною/маркетинговою метою, зокрема право публікації (включно з його іменем та  фотографією) в засобах масової інформації (ЗМІ), будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання призу, а також для надсилання інформації, повідомлень, коментарів (зокрема. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних» (із змінами та доповненнями) (а також згоду включення його номера телефону до системи розсилки інформації про нові рекламні акції Організатора Акції, які будуть проводитися в майбутньому) і Учасники, як суб’єкти персональних даних, надають свою добровільну згоду Організатору Акції і дозвіл на вчинення всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою їх персональних даних і підтверджують, що одночасно з їх реєстрацією як Учасників рекламної Акції за цими Правилами, останні вважаються належним чином повідомлені про їхні права, визначені Законом та умовами даної акції та повністю усвідомлюють значущість та наслідки своїх дій. Учасник може відкликати свою згоду на використання персональних даних виключно письмовим зверненням на адресу Замовника. У разі відкликання згоди на використання персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі в Акції.