ЗБІЛЬШУЄМО ЕФЕКТИВНІСТЬ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ

Годі й казати, що сучасні умови не надто сприятливі для сільськогосподарського виробництва. Нагальними проблеми, які потребують адекватної реакції, є, зокрема:

  • суттєве потепління клімату та його наслідки;
  • зниження родючості ґрунту та порушення сівозмін;
  • антропогенне навантаження на довкілля;
  • економічна криза.

Що робити? Як цьому зарадити? Який шлях розвитку обрати? Аграрна наука рухається в авангарді пошуку відповідей на ці непрості питання. Так, науковці Ерастівської дослідної станції Інституту зернових культур НААН України довели велике агрономічне та фізіологічне значення комплексних гумінових добрив Гуміплюс для сільськогосподарського виробництва.

Добрива Гуміплюс вироблені на основі вермікомпосту (біогумусу), тобто продукту переробки гною ВРХ червоними каліфорнійським черв’яками Eisenia fetida. Завдяки своїй унікальній природі добрива Гуміплюс мають властивості:

  • стимуляторів росту – містять природні фітогормони, вітаміни, амінокислоти;
  • біодобрив – мають багатий вміст корисної мікрофлори;
  • мікродобрив – завдяки наявності у складі макро- та мікроелементів в органічно зв’язаній формі;
  • адаптогенів – пом’якшують стреси рослин та допомагають рослинам пристосовуватися до несприятливих умов довкілля.

В умовах Степу України нестабільне зволоження та постійні прояви весняно-літніх посух часто роблять використання мінеральних добрив недостатньо ефективним. Саме тому виникає потреба у розробці альтернативних заходів покращення мінерального живлення рослин, яке водночас не збільшувало би хімічне навантаження на ґрунт. Досліди довели, що це цілком можливо, зокрема, завдяки позитивному впливу препаратів Гуміплюс.

ПІДВИЩУЄМО ВРОЖАЙНІСТЬ ІЗ НАУКОВИМ ПІДХОДОМ

У Ерастівській ДС досліджували процеси росту, розвитку та формування продуктивності гібрида соняшнику НК Неома у зерно-паро-просапній сівозміні, попередник – пшениця озима.

Закладення дослідів, обліки та спостереження, а також відбір зразків проводили відповідно до методики польового досліду і методичних рекомендацій Інституту зернових культур. Вчені вели фенологічні спостереження (дати сівби, фази розвитку), описували особливості росту та розвитку рослин, виконували облік урожайності культури. Такий науковий підхід дає змогу говорити про достовірність результатів.

Аналіз погодних умов 2020 року свідчить, що у плані зволоження і температури повітря вони були малосприятливими для схожості насіння, росту та розвитку рослин соняшнику НК Неома. З липня і до кінця вегетації соняшнику трималась суха бездощова погода, яка негативно вплинула на формування репродуктивних органів та налив насіння у кошиках, що в кінцевому підсумку знизило його врожайність.

Найбільшу врожайність насіння – 2,11 т/ га – отримано у варіанті без застосування мінеральних добрив, але з використанням добрив Гуміплюс, зокрема, з обробкою насіння перед сівбою Гумікором (3,0 л/ т), внесенням Гумікору в ґрунт із нормою витрат 6,0 л/ га та дворазовим обприскуванням рослин добривом Гумісол-плюс 04 Олійні у фазах 3–4 пар справжніх листків і утворення кошика.

Результати досліду порівняно з контролем (елементи структури та врожайності) наведено у табл. 1.

ПОЄДНУЄМО ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ТА ПРИБУТОК

Внесення добрив Гуміплюс у ґрунт активує ґрунтову мікрофлору, підвищує вміст гумусу та покращує вологоємність. Зокрема, азотфіксуючі та фосфатмобілізуючі бактерії забезпечують живлення рослин макроелементами, а гумінові речовини підвищують доступність наявних у ґрунті мікроелементів.

Повна технологія використання препаратів Гуміплюс передбачає обробку насіння, внесення у ґрунт та позакореневі обробки у критичні фази. Все це сприяє суттєвому покращенню росту та розвитку рослин, підвищує їхню стійкість до несприятливих погодних умов.

За наявності відповідної техніки використання добрив Гуміплюс не потребує додаткових витрат, адже їх внесення можна поєднувати із плановими обробками, як-от обробка насіння, а також передпосівний обробіток ґрунту культиваторами, обладнаними пристроями для внесення рідких добрив, і обприскуваннями у фазах 3–4 пар справжніх листків і формування кошика.

Навіть якщо такі операції не передбачені технологією, прийнятою в господарстві, додаткові витрати на їх проведення з урахуванням роботи обприскувача та культиватора становитимуть близько 1700 грн/ га, де 708,32 грн/ га – вартість препаратів Гуміплюс у зазначених дозах, а 900 грн/ га – приблизні витрати на роботу оприскувача для внесення у ґрунт, двох позакореневих обробок (по 300 грн/ га) та орієнтовна вартість роботи культиватора (100 грн/ га) для передпосівної культивації після або під час внесення Гумікору в ґрунт.

Внесення N60P60K60 у перерахунку на нітроамофоску N16P16K16 обходиться у 5300 грн, що на 3600 грн дорожче, ніж застосування препаратів Гуміплюс окремо.

Цифри наведено із розрахунку вартості N15P16K16 14 300 грн/ т, Гумісол-плюс 04 Олійні – 178 грн/ л, Гумікору – 88 грн/ л.

Технологія ця стабільна, адже вже третій рік поспіль в Ерастівській ДС отримують позитивні результати за умови дотримання повної схеми застосування препаратів Гуміплюс.

Застосування цієї схеми у господарствах не означає, що Агрофірма «Гермес» закликає повністю відмовитися від використання мінеральних добрив (хіба що в органічному виробництві). Ці досліди радше засвідчують високу ефективність добрив Гуміплюс, які працюють на зменшення хімічного навантаження та дають змогу помітно зменшити затрати на міндобрива.

Наведені результати дають підстави стверджувати: застосування препаратів Гуміплюс (Гумікор та Гумісол-плюс 04 Олійні) ефективне як за показниками врожайності, так і за економічними показниками, а також очікуваним позитивним впливом на довкілля.